Zasady

ZASADY

SZANOWNI PAŃSTWO!

Chcemy być Państwa wieloletnimi doradcami w kwestii dbania o Wasz zdrowy uśmiech. Aby ułatwić nam współpracę, przedstawiamy kilka zasad, którymi kierujemy się w naszym gabinecie. Dotyczą one:

 1. Wywiadu chorobowego i zgody Pacjenta na proponowane leczenie.
 2. Spełniania oczekiwań Pacjentów i możliwości współczesnej medycyny.
 3. Gwarancji na leczenie.
 4. Przyjmowania pacjentów z bólem.
 5. Opóźnienia wizyt.
 6. Cennika

Przed każdą wizytą lekarz musi mieć pełny obraz ogólnego stanu zdrowia Pacjenta – dla Państwa bezpieczeństwa i ze względu na obejmujący nas ustawowy obowiązek zapobiegania zakażeniom krzyżowym. Dlatego bardzo prosimy o rzetelne wypełnienie wywiadu chorobowego i informowanie lekarza na każdej wizycie o zmianach stanu zdrowia, samopoczucia, ciąży, przyjmowanych lekach.

Ustawodawca zobowiązuje* nas także do uzyskiwania od Państwa pisemnej zgody na leczenie, co w przypadku endodoncji, protetyki, ortodoncji czy wybielania jest standardem.

*) Art. 32 – 35 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U. z 2005 nr 226 poz. 1943 z późniejszymi zmianami) oraz art. 16 i 17 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 r. Nr 52 poz. 417 z późn. zm.).

 1. Spełnianie oczekiwań Pacjentów i możliwości współczesnej medycyny

Lekarz – doradca

Przed rozpoczęciem leczenia, lekarz nie tylko bada Pacjenta, ale też wsłuchuje się w Państwa oczekiwania dotyczące efektu leczenia. Następnie w oparciu o możliwości współczesnej medycyny oraz zdolności regeneracji ludzkiego organizmu przedstawia możliwe dla Państwa metody leczenia i proponuje rozwiązanie najlepsze w danym przypadku. Informuje także o technice proponowanego zabiegu, przewidywanym terminie zakończenia leczenia oraz o ryzyku i możliwości wystąpienia powikłań związanych z zabiegiem lub jego zaniechaniem. Na Państwa prośbę może sporządzić orientacyjny kosztorys.

 1. Gwarancja na leczenie

Każdy lekarz jest gwarantem swojej pracy i do niego należy zgłaszać reklamacje. W przypadkach nagłych, nawet pod nieobecność lekarza prowadzącego, zawsze udzieli Państwu pomocy lekarz będący na dyżurze w gabinecie.

Aby sytuacja była klarowna, ustaliliśmy kilka zasad udzielania gwarancji. Są to założenia ogólne, natomiast każdy przypadek musi być rozpatrywany indywidualnie.

 

 WARUNKI UDZIELANIA GWARANCJI

            Warunki ogólne

Gabinet Stomatologiczny APEX udziela gwarancji na wykonane usługi medyczne jedynie w przypadku:

 • zakończenia zaplanowanego i zaakceptowanego przez Pacjenta leczenia, którego celem jest uzyskanie optymalnego efektu terapeutycznego,
 • zrealizowania zaplanowanego leczenia w czasie nie dłuższym niż 18 miesięcy (z wyłączeniem leczenia ortodontycznego) wg uzgodnionego przez obie strony harmonogramu.

Gabinet Stomatologiczny APEX zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad i usterek prac objętych gwarancją, łącznie z ponownym wykonaniem usługi, o ile to będzie konieczne. Gwarancja nie obejmuje prac wykonanych warunkowo.

Okresy gwarancji

 • Wypełnienia ubytków próchnicowych[dzieci] i kanałów korzeniowych objęte są roczną gwarancją.
 • Wkłady koronowe i koronowo-korzeniowe, korony i mosty porcelanowe wsparte na zębach własnych lub implantach oraz protezy szkieletowe objęte są trzyletnią gwarancją.
 • Protezy płytowe częściowe i protezy całkowite objęte są dwuletnią gwarancją.

Warunki udzielenia gwarancji

Gwarancja jest udzielana z zastrzeżeniem:

 • systematycznego usuwania złogów nazębnych przez pracowników Gabinetu Stomatologicznego APEX (przynajmniej raz na pół roku),
 • zgłaszania się na bezpłatne badania kontrolne przynajmniej raz w roku, według zapisanych w karcie zaleceń lekarza,
 • stałego utrzymania właściwej higieny jamy ustnej przez systematyczne stosowanie codziennych zabiegów higienicznych (minimum dwa razy dziennie).

Utrata gwarancji może nastąpić w przypadku:

 • niedotrzymania jednego terminu usunięcia złogów nazębnych lub badania kontrolnego,
 • rażącego zaniedbania higieny jamy ustnej,
 • ingerencji ze strony osób trzecich w pracę objętą gwarancją,
 • samodzielnej modyfikacji protezy,
 • modyfikacji protezy ruchomej spowodowanej utratą zęba,
 • uszkodzenia mechanicznego lub przebytego urazu,
 • niekorzystania z protez ruchomych (wyjmowanych) wykonanych w przebiegu kompleksowego leczenia stomatologicznego,
 • stwierdzenia nieleczonych parafunkcji (np. zgrzytanie zębami, żucie gumy przez więcej niż 10 min po posiłku lub ponad 30 min w ciągu dnia),
 • wystąpienia nieleczonych patologii układu stomatognatycznego (choroba przyzębia, próchnica, braki w uzębieniu, zaburzenia zwarcia),
 • korzystania w okresie gwarancyjnym z pomocy lekarzy spoza Gabinetu Stomatologicznego APEX, chyba że jest to konieczne. Po zaistnieniu takiej sytuacji należy zgłosić się niezwłocznie celem oceny wpływu wykonanego zabiegu na możliwość przyspieszonego zużycia pracy objętej gwarancją.

W sprawach wątpliwych i nierozwiązanych w sposób satysfakcjonujący proszę o kontakt pod nr tel. 600 411 582 lub mailem na adres: kontakt@apexstomatolog.pl.

 1. Pacjent z bólem

Pacjenci z bólem przyjmowani są poza kolejnością.

 1. Opóźnienia wizyt

Dokładamy wszelkich starań, aby unikać opóźnienia w planowanym czasie rozpoczęcia wizyty. W przypadku zaistnienia takiego opóźnienia prosimy o wyrozumiałość, ponieważ opóźnienia wiążą się zawsze z koniecznym przedłużeniem wizyty wcześniejszej. Ze względu na rodzaj świadczonych przez nas usług nie zawsze możemy precyzyjnie określić czas trwania poszczególnych wizyt, każdy Pacjent traktowany jest z troską, każdy reaguje na zabieg inaczej i każdy musi zostać właściwie zaopatrzony na koniec wizyty; dlatego podana godzina powinna być traktowana orientacyjnie.

 1. Cennik usług

Cennik znajduje się do wglądu Pacjentów w poczekalni, orientacyjny koszt zabiegu można uzyskać także telefonicznie u asystentki.